Quy trình hoạt động SMS Marketing

Triển khai chiến dịch SMS Marketing (không phải SPAM) với quy trình 7 bước gồm:

Tạo chương trình SMS Brand Name Tạo chương trình khuyến mãi

• Để thu thập thông tin khách hàng.
• Để thu thập thông tin khách hàng. Tạo chương trình cho khách hàng đăng ký
• Ví dụ: chương trình "Safe OFF ", khách hàng đăng ký thông tin để nhận thông tin qua SMS.
Thu thập danh sách SMS Marekting Thu thập danh sách khách hàng

• Quảng bá trên các kênh truyền thông, website, email...
• Khách hàng đăng ký số điện thoại nhận tin
• Có thể dùng giải thưởng để kích thích hoạt nhắn tin.
• Cam kết không tiết lộ, SPAM, & chỉ gửi thông tin mà khách hàng đăng ký.
Tạo chiến dịch SMS Marketing Tạo chiến dịch (SMS Campaign)

• Chiến dịch có thể là giảm giá, sản phẩm mới, sự kiện có chủ đích...
• Hoặc là 1 chương trình CSKH, hội thảo, giới thiệu SP mới,..
Chọn đối tượng nhận SMS Brandname Chọn đối tượng quảng cáo (Target)

• Chọn nhóm thuê bao phù hợp nhất với chiến dịch của bạn
• Ví dụ: Bán lẻ một giày có thể chọn gửi một quảng cáo cho một nhãn hiệu cụ thể của giày thể thao cho phái nam là chỉ có giữa các độ tuổi nhất định.
Tạo thông điệp gửi SMS Marketing Tạo thông điệp

• Tạo tin nhắn mà bạn muốn phát sóng vào các thị trường mục tiêu được xác định trong Bước 4.
• Nên chia từng nhóm đối tượng để dễ theo dõi.
• Tạo nội dung tin nhắn SMS 160 ký tự, ngắn gọn, dễ hiểu, độ phản hồi cao và đáp ứng được mục đích kinh doanh cụ thể.
Gửi SMS Brandname Gửi thông điệp

• Chọn công cụ (hệ thống) gửi tin: gói tin sms brand của iNET hoặc iNET SMART SMS, hoặc iNET 8x85,..
• Bạn có thể xác định ngày và thời gian trong ngày mà bạn muốn gửi tin nhắn đến đối tượng mục tiêu đã quảng bá.
• Đảm bảo thông điệp được gửi đến khách hàng.
Đánh giá hiệu quả SMS Marketing Đo lường & Đánh giá

• Số tin gửi thành côn
• Số tin đến khách hàn
• Số lượng phản hồi (gọi điện liên hệ, SMS trả
• Doanh số bán hàng
• ...