SMS Marketing với SMS Brand Name - Tin nhắn thương hiệu
Đăng nhập/Đăng ký
Quên mật khẩu?
 
SMS Marketing là gì ?
Two-way SMS là gì?
SMS Brand name
iNET SMS Gateway
Kinh doanh đầu số 8xxx
Top 10 ứng dụng SMS
Dịch vụ IVR 1900
 
Hà Nội
Yahoo! Status (online/Offline) Ms Luyên
Đà Nẵng
Yahoo! Status (online/Offline) Mr Duy
TP. Hồ Chí Minh
Yahoo! Status (online/Offline) Ms Vi
Yahoo! Status (online/Offline) Ms Nhung
 
TRANG CHỦ BẢNG GIÁ ĐẶT MUA QUY TRÌNH LIÊN HỆ
SMS Marketing
SMS Marketing
Định nghĩa
2-Way SMS là cơ chế giao tiếp 2 chiều thông qua SMS. Với mỗi tin nhắn SMS được gửi đi, người nhận có thể phản hồi ý kiến ngay lập tức theo một cách thức đơn giản nhất : hồi đáp theo 01 cấu trúc nhắn tin đơn giản ( với một keyword dễ nhớ ), hoặc thậm chí là chỉ cần hồi đáp mà không cần nhớ keyword ( nếu tin nhắn được gửi đi từ Private SMS Gateway )
SMS Marketing

Phạm vi ứng dụng
Do SMS thông báo thông thường chỉ có một chiều từ Server đến điện thoại cá nhân, đây là một giải pháp thông báo rất nhanh chóng, tuy nhiên nó bộc lộ một số khiếm khuyết khi không có cơ chế giao tiếp ngược khi cần thiết. Nếu sử dụng 2-Way SMS người gửi và người nhận có thể giao tiếp với nhau thông qua mạng viễn thông, ở đây là SMS, tương tự trao đổi qua email hoặc chat thông qua Internet. Điều này mang lại nhiều lợi ích trong các hệ thống vừa cần thông báo nhanh, vừa cần giao tiếp với những người nhận thông tin.

Môi trường ứng dụng tiềm năng nhất
Chính là quảng cáo và tiếp thị ! không còn nghi ngờ gì nữa, 2-way SMS là công cụ thuận tiện nhất cho các kế hoạch quảng cáo lớn, các maketer sử dụng chúng trong các chiến dịch mobile marketing đến một số lượng lớn người dùng. Với một hệ thống cơ sở dữ liệu tốt, việc tiếp thị trực tiếp ( direct marketing, sms survey ) có thể đem lại nhiều thông tin quý giá trong thời gian nhanh nhất.

Mô hình hoạt động chuẩn
 1. Chuẩn bị dữ liệu tương đối chính xác
 2. Lên kế hoạch marketing, và phương thức xử lý khi có SMS hồi âm
 3. Gửi SMS đến tất cả người dùng
 4. Nhận tin nhắn hồi âm và xử lý
  • Nếu tin nhắn thông thường -> lưu lại
  • Nếu tin nhắn hỏi đáp -> trả lời
  • Nếu tin nhắn nằm trong một chuỗi tin ( sms survey )-> xử lý theo quy trình định sẵn
 5. Thống kê và phân tích
  • Phân tích vùng/miền/thành phố
  • Mức độ hồi đáp, quan tâm
  • Đưa ra các lời gợi ý cho việc kinh doanh
  • ...........
SMS Marketing
(c) iNET * Tel: 04-37931188 * Email: brand@iNET.vn | SMS Marketing | SMS Brand Name | Nguyễn Trọng Thơ
0bde806c61c588f85aff0a4b97713541